Endringslogg

Endringer i HMS-systemet til UiO dokumenteres i denne endringsloggen og rapporteres til arbeidsmiljøutvalget. Interesserte kan abonnere på endringsloggen.