English version of this page

Policy for samordningsavtaler innen HMS

UiO skal ha samordningsavtaler i de tilfellene der ansatte eller studenter ved UiO har arbeidsplass i andre virksomheters lokaler. Tilsvarende gjelder når andre virksomheter har ansatte eller studenter i UiOs lokaler.

Mål

Der ansatte eller studenter fra UiO arbeider i lokaler tilhørende andre virksomheter eller andre virksomheters ansatte eller studenter arbeider i lokalene til UiO, skal det sikres at alle har fullt forsvarlige fysiske arbeidsforhold. Samordningsavtalene skal utformes slik arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og forskrift om håndtering av farlig stoff krever.

Organisering

 • Hovedbedrift er vanligvis den bedriften som stiller sine lokaler til disposisjon.
 • Samordningsavtalen bør gjennomgås årlig av avtalepartene for å sikre at avtalen fungerer etter intensjonen.
 • Verneombud ved UiO skal involveres i arbeidet.
 • For enkeltpersoner som har virksomhet i UiOs lokaler er det tilstrekkelig at det i kontrakten presiseres at vedkommende er pliktig til å følge UiOs HMS-system og har rett til tilgang til systemet.

Innhold

Punkter som leder skal vurdere å ta med i samordningsavtalen:

 • hvilken virksomhet som er hovedbedrift
 • hvem som er ansvarlig for:
  • drift og vedlikehold av bygningsmassen
  • drift og vedlikehold av tekniske installasjoner
  • inventar
  • anskaffelse av nødvendige sikkerhetsanordninger
  • beredskap
  • avlevering av avfall
  • innhenting av nødvendige godkjenninger fra aktuelle myndigheter
 • hvordan de ansatte og studenter skal sikres tilgang til interne HMS-rutiner hos samarbeidspartneren og hvilken opplæring de skal gjennomgå
 • hvordan det sikres at de ansatte og studenter får tilgang til løpende informasjon om forhold relatert til HMS
 • hvilke rapporteringsveier som skal benyttes
 • verneorganisasjon
 • hvilke momenter som følger egen organisasjons HMS-system
 • gjensidig utveksling av informasjon om risikofaktorer

Det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet er ikke en del av samordningsavtalen.

Informasjon

Innholdet i samordningsavtalen skal gjøres kjent og tilgjengelig for de avtalen gjelder.

Rapportering

Den årlige vurderingen av avtalen gjøres kjent i relevant arbeidsmiljøutvalg.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 4
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-73
Publisert 9. aug. 2012 10:19 - Sist endret 16. okt. 2017 09:49