Momentliste for målrettet helseundersøkelse

Målrettet helseundersøkelse uten risikovurdering

 • Ansatte som arbeider med dykking eller bergarbeid skal ha målrettet helseundersøkelse
 • Ansatte som hovedsakelig arbeider om natten eller kommer i kontakt med kloakk skal få tilbud om målrettet helseundersøkelse.
 • Ansatte som har arbeid ved dataskjerm, skal informeres om prosedyre for anskaffelse av databriller.

Risikovurdering

Ved arbeid som kan kreve målrettet helseundersøkelse, skal leder få gjennomført en risikovurdering. Dette gjelder:

 • arbeid med ioniserende stråling
 • arbeid med asbest
 • arbeid som innebærer støy
 • arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner
 • arbeid med biologiske faktorer
 • arbeid med kjemikalier
 • arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader
 • arbeid som innebærer elektromagnetisk felt

Riskovurderingen skal gjennomføres som beskrevet i prosedyre for risikovurdering. Resultatet av risikovurderingen kontrolleres mot krav om målrettet helseundersøkelse i relevant lovverk. Dersom målrettet helseundersøkelse er hensiktsmessig, skal leder sørge for at arbeidstaker får målrettet helseundersøkelse.

Innmelding av nye ansatte

Leder melder fortløpende fra til BHT om nye ansatte som skal ha / skal ha tilbud om målrettet helseundersøkelse, slik den kan gjennomføres innen 6 månder etter at eksponeringen starter.

Referanser

Publisert 9. juli 2012 10:50 - Sist endret 22. mai 2017 14:54