Mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering er et av de virkelig alvorlige problemene i arbeidslivet - ofte med ødeleggende virkning for den som blir utsatt for det. Dette er saker som arbeidsgiver raskt må ta tak i.

Mobbing

Mobbing på arbeidsplassen er forbudt ved lov. Det er arbeidsgivers ansvar  å sørge for kartlegging av arbeidsmiljøet og tiltak der hvor kartleggingen avslører problemer, det gjelder også  tiltak mot mobbing.

Fremfor alt er det viktig å ta problemene på alvor og ta tak i et begynnende problem så tidlig som mulig:

  • grip tidlig inn i småkonflikter
  • undersøk problemets omfang og karakter
  • sørg for muligheter for å klage uten frykt for represalier
  • respektere taushetsplikten
  • informer om rådgivning og hjelpetjenester
  • hente inn uavhengig hjelp

Seksuell trakassering

Se egne sider om seksuell trakassering.

Arbeidsmiljøloven sier:

  • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden (§4.3 (3)
  • Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (§2.3 (2) (d)

Kontakt

Har du vært utsatt for mobbing eller trakassering?  Kontakt seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen, Enhet for bedriftshelsetjenesten

Har du vært vitne til mobbing?

Har du vært vitne til mobbing eller trakassering og vil varsle det? Gå til varsling for ansatte

Se også

Om mobbing (arbeidstilsynet.no)

Mobbing i arbeidslivet (idebanken.org)

Konflikthåndtering

Publisert 5. juli 2012 11:23 - Sist endret 25. apr. 2018 15:30