English version of this page

Prosedyre for avhending av radioaktivt avfall

Formål

Prosedyren skal sikre at radioaktivt avfall blir håndtert forsvarlig og overlevert til rett avfallsleverandør.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO som genererer radioaktivt avfall.

Ansvar

Enhetens leder har ansvar for at denne prosedyren blir fulgt og for at det utvikles nødvendige lokale rutiner.

Fremgangsmåte

Krav til avfallsrommet

Avfallsrommet skal være låst og det skal være kontroll på hvem som har adgang til rommet. Inngangen skal være merket med skilt for ioniserende stråling. Avfallsrommet må være skjermet slik at strålenivået på utsiden ikke overskrider 7,5 µSv/h. I rommet skal det til enhver tid være:

  • en oppdatert liste over det radioaktive avfallet med nukleide, aktivitetsmengde, dato og avsender av avfallet
  • hansker
  • oversikt over hvilke kontaminasjonskontroller som er gjort og hvordan

Utstyr for å måle strålenivået i rommet/avdekke kontamiasjoner skal være tilgjengelig. Avfallet må kunne skjermes slik at personer som går inn i avfallsrommet ikke blir utsatt for unødvendig bestråling.

Klargjøring av avfallet

Avfallet skal være pakket i tette beholdere som holder på innholdet. Gamle glassflasker kan benyttes. Beholderene skal pakkes slik at de er beskyttet mot støt. Avfallet skal merkes tydelig med hva innholdet er (både kjemiske, biologiske og nukleære data).

Bestilling av henting

Radioaktivt avfall skal leveres til Institutt for energiteknikk (IFE) årlig. Ved behov kan avfall leveres oftere.

Kontaktperson på IFE er Trond Bøe, telefon 60806294. Han kontaktes for veiledning i utfylling av skjemaer og avtale om henting av avfallet.

Har du spørsmål om kostnadsføring for avhending, kan du kontakte Budsentralen.

Annet

Leder har ansvar for at det utvikles lokale prosedyrer for håndtering av radioaktivt avfall på laboratoriene.

Rapportering

Leder har ansvar for at mengde generert avfall (nukleide, vekt, aktivitet) rapporteres hvert år innen 15. februar til Enhet for HMS og beredskap som har ansvar for å rapportere videre til Statens strålevern. Dataene skal være oppsummert pr. institutt/museum.

Leder har ansvar for at avhending av kapslede radioaktive kilder som er meldepliktige etter strålevernforskriften rapporteres fortløpende til Enhet for HMS og beredskap.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 01.10.2013
  • Utgave: 2
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-57
Publisert 24. juli 2012 10:02 - Sist endret 18. juni 2020 14:25