English version of this page

Leder: prosedyre ved trakassering

Det er leders ansvar å håndtere en slik sak umiddelbart. Leder har både en omsorgsplikt og en aktivitetsplikt.

Det er viktig å agere hurtig og smidig når en får kjennskap til slike saker. En leder må vise respekt for begge parter slik at begges versjon kommer fram.

Slike saker er ofte vanskelige å håndtere på grunn av sin følsomme karakter. Det anbefales derfor å benytte seg av tilbudet om lederstøtte universitetet har.

Umiddelbart

Lederen skal sørge for at trakasseringen opphører. Dette kan skje ved å skape endringer i den relasjon og kontekst der trakasseringen skjer, for eksempel ved å organisere bytte av veileder, tilbud om hjemmekontor eller annet kontor for en periode, for den ene eller annen part. Det er viktig å sette av tid til samtale med den enkelte.

Lederen bør også informere den som har vært utsatt for trakassering om muligheter for en fortrolig samtale med helsepersonell på Enhet for bedriftshelstjeneste, eller ved SiO Rådgivning (sio.no).

Håndtering av saken

Det er viktig for behandling av saken at det foretas en grundig utredning. Det vil bl.a. si:

  1. å raskt innkalle til samtale den som opplever seg trakassert; vedkommende kan selvsagt ha med seg en bisitter.
  2. innkalle den som er anklaget for forholdet til samtale. Den anklagede skal informeres om retten til å ta med seg en tredjeperson, ref. Forvaltningsloven.

Dokumentasjon

Det skal opprettes en sak umiddelbart i ePhorte når leder får kjennskap til saken. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om hva som gjøres/oppfølgingstiltak  og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges saken. Dette er viktig i tilfelle saken utvikler seg til en disiplinærsak. Saker av denne typen er selvfølgelig taushetsbelagte, jf.Offentlighetsloven §1s (lovdata.no) og Forvaltningsloven (lovdata.no). Merk likevel at den anklagede har rett til innsyn som part hvis det blir en disiplinærsak.

Lederstøtte

Siden slike saker kan være spesielt utfordrende for leder, kan det være viktig å søke råd og støtte. Du kan ta kontakt med:

Regelverk

Publisert 5. juli 2012 11:14 - Sist endret 8. sep. 2021 14:19