English version of this page

Verneombud: Prosedyre ved trakassering

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder trakasseringssaker, bes ansatte om å ta opp dette med leder eller verneombud, se AML § 2-3 d. Det er viktig å være der for den som har hatt en slik opplevelse.

Når noen tar kontakt med deg, kan du:

Har du som verneombud plikt til å melde selv om den ansatte vil være anonym?

Nei, verneombud har taushetsplikt i forhold til noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder ikke om de får samtykke fra den opplysningene gjelder.

Arbeidsmiljøet i sin helhet

Som verneombud har du som oppgave å påse at arbeidsgiver legger til rette for et godt arbeidsmiljø for enkeltpersoner og enheten som helhet. I kjølvannet av trakasseringssaker kan det være nødvendig å også foreta tiltak overfor hele arbeidsmiljøet.

Rådgivning

Som verneombud kan du kontakte Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) for rådgivning.

Publisert 5. juli 2012 11:14 - Sist endret 18. des. 2019 12:32