English version of this page

Brannvern ved UiO

Målsetningen for brannvern ved UiO er at det ikke skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet branner.


Når det brenner

Ved brannalarm, eller når du oppdager brann, skal du følge generell branninstruks.

Forbud mot stearinlys og åpen flamme

Det er forbudt å bruke stearinlys og annen form for åpen flamme i alle Universitetets bygninger. Unntak er:

  • kontrollert labarbeid
  • i kirkerom
  • på betjente serveringsdisker underlagt skjenkebevilling

Studentforeninger

Alle studentforeninger plikter å påse at de som jobber i studentpubene og de som er ansvarlige for arrangementer får nødvendig brannkurs.

Vær forberedt!

Hvis du oppholder deg regelmessig på UiOs områder, forbered deg en eventuell brannsituasjon:

Til deg som er etasjeansvarlig

Til deg som er leder

  • Du er ansvarlig for å føre oppdaterte lister over etasje- og avdelingsansvarlige ved din enhet.
  • Du skal påse at alle etasjeansvarlige ved din enhet går på et obligatorisk brannkurs som arrangeres jevnlig.
Publisert 10. apr. 2012 13:22 - Sist endret 16. jan. 2018 13:25