English version of this page

Funksjonsbeskrivelse for brannvernrådgiver (EHMSB)

Brannvernrådgiver ved Enhet for HMS- og beredskap.

Ansvar og rolle

Brannvernrådgiver i EHMSB har overordnet systemansvar for brannsikkerhetsområdet og skal yte støtte til UiOs ledelse og enheter. Brannvernrådgiver skal bidra med teknisk- og faglig rådgiverkompetanse.

Kompetanse

Brannvernrådgiver skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig vekt på regelverk, risikostyring og organisatoriske forhold. Kompetansen skal også omfatte kjennskap til bygningsdeler, installasjoner og utstyr i UiOs byggverk samt brannvesenets innsatsmuligheter.

Hovedoppgaver

  • Sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende og oppdatert styringssystem for brannvern.
  • Gjennomføre risikovurderinger på sentralt nivå og vedlikeholde oversikt over de viktigste risikoene som er identifisert.
  • Rapportere og holde egen ledelse løpende informert om vesentlige forhold som angår det systematiske brannvernarbeidet, herunder en aktiv påseer-rolle for å sikre oppfølging i praksis.
  • Tett dialog med fakulteter, museer, UB, sentre, EA og studentpuber for å sikre at føringene for brannvernarbeidet implementeres.
  • Dialog med det operative sikkerhetspersonalet, nødetater og eksterne samarbeidspartnere.
  • Følge opp brannhendelser i samarbeid med EA og enhetene samt sørge for registrering i Si fra portalen.
  • Gjennomføre brannvernopplæring av nøkkelpersonell og bidra til å utvikle sikkerhetskulturen ved UiO.
  • Tilsynskontakt for brannvesenet.
  • Saksbehandle og delta på branntilsyn.
Publisert 17. apr. 2018 10:32 - Sist endret 1. feb. 2019 10:40