English version of this page

Prosedyre for brannvernrunde

Formål

Prosedyren skal sikre regelmessig kontroll for å avdekke, rette opp og forebygge mangler som kan påvirke brannsikkerheten.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for etasjekontaktens areal.

Ansvar

Leder har ansvar for at etasjekontakten gjennomfører og dokumenterer brannrunde. Leder har ansvar for at tiltak etter brannrunden gjennomføres.

Fremgangsmåte

Brannrunden er en befaring i fellesområde med tilhørende rømningsveier i etasjekontaktens areal. Etasjekontakten skal gjøre en systematisk visuell gjennomgang av utstyr og installasjoner som er etablert for å ivareta brannsikkerheten. Skjema for brannrunde bør brukes.

Brannrunde skal gjennomføres minimum en gang i kvartalet. Lokal risikovurdering kan medføre hyppigere brannrunder.

Rapportering

Feil- og mangler meldes i Si fra portalen av etasjekontakten.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 4.4.2018
  • Utgave: 1
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 35178/2018
Publisert 17. apr. 2018 10:31 - Sist endret 5. feb. 2019 10:14