English version of this page

Aktuelt om koronasituasjonen

Publisert 5. okt. 2020 19:37

Universitetet i Oslo har i uke 42 fått beskjed om at ytterligere tre studenter ved Fysisk institutt er smittet med covid-19. Berørte har fått beskjed om hvordan de skal forholde seg til dette. Instituttet gjennomførte digital undervisning mandag 12. oktober.

Publisert 30. sep. 2020 13:59

Universitetet i Oslo har i uke 40 fått beskjed om at en student er smittet med covid-19. Berørte har fått beskjed om hvordan de skal forholde seg til dette.

Bildet kan inneholde: fontene, vann, himmel, vannfunksjon, dagtid.
Publisert 11. sep. 2020 17:50

Universitetet i Oslo fikk i uke 36 og 37 beskjed om seks tilfeller av koronasmitte hos henholdsvis fire studenter og to ansatte som har oppholdt seg på campus. 

Frederikkeplassen med fontener.
Publisert 14. aug. 2020 15:16

I dag kom regjeringen med anbefaling om bruk av munnbind blant annet på kollektivreiser i Oslo og til og fra Oslo. Det anbefales også munnbind i spesielle situasjoner der det er nær kontakt med andre.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, by, mixed-bruk, urbant område.
Publisert 12. aug. 2020 19:29

Universitetet i Oslo avlyste 12. august 2020 noen arrangementer på et fag i forbindelse med studiestart. 17.august ble UiO kjent med at det ikke ble påvist koronasmitte i dette tilfellet.  

Jente som slapper av med bok i gresset.
Publisert 23. juni 2020 12:02

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus er åpent. De andre bibliotekene holder take away-biblioteket åpent i sommer, men med reduserte åpningstider. Vi planlegger for vanlige åpningstider for alle avdelinger fra 10. august, under forutsetning av at situasjonen tillater det. 

Publisert 28. mai 2020 15:26

Rett før påske ble det sendt ut et spørreskjema om digital undervisning til vitenskapelig ansatte ved UiO. UiOs verktøy og tjenester, tidsbruk og studentenes deltakelse i omleggingen til digital undervisning var hovedtemaene for undersøkelsen. Videotjenesten Zoom får suverent best skussmål blant underviserne. Flere tjenester kan forbedres.

Åpen laptop som viser en tegning av to hender som vasker hverandre
Publisert 8. mai 2020 16:02

I løpet av neste uke åpner UiO for at flere studenter og ansatte kan få tilgang til campus, etter nye signaler fra Kunnskapsdepartementet og endring i smittevernreglene. Alle som skal tilbake til campus må gjennomføre et 15 minutters smittevernkurs. 

Bildet kan inneholde: klær, grønn, gatemote, yttertøy, gul.
Publisert 8. mai 2020 14:59

Vi går mot et åpent universitet, men høsten vil by på noen utfordringer. Et økende antall av UiOs partneruniversiteter i Europa og verden har de siste dagene annonsert at de kommende høst ikke vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter fra institusjoner i andre land.

Skrivementorer veileder i zoom
Publisert 4. mai 2020 10:55

Akademisk skrivesenter er et veiledningstilbud for studenter og ansatte ved UiO. Selv om lokalet er stengt, er tilbudet åpent på nett for store og små henvendelser omkring studiesituasjonen generelt og oppgaveskriving spesielt.

Stipendiat Ole Andreas Kvamme (foto: Shane Colvin/ UV)
Publisert 29. apr. 2020 15:33

I disse dager gjøres mye digitalt –også doktorgradsprøver. Teknikken må være på plass, men minst like viktig er det å bevare åpenheten og den høytidelige stemningen.

Bildet kan inneholde: blomst, blomstrende plante, anlegg, tommie krokus, petal.
Publisert 23. apr. 2020 19:02

Vi har vært gjennom noen svært vanskelige uker. Jeg vil takke alle på det varmeste for imponerende innsats, mye tålmodighet og sterk solidaritet. Vi er nå på vei inn i en ny «normalisert» hverdag, og da er det på sin plass å se fremover mot lysere tider og med håp i blikket.

— — —

We have been through some very difficult weeks. I want to extend my warmest thanks for all of your impressive efforts, patience and strong solidarity. We are now moving towards a “normalised” everyday life, and that makes it appropriate to look ahead to brighter times with hope in our eyes.

Bildet kan inneholde: natt, landemerke, lys, arkitektur, bygning.
Publisert 22. apr. 2020 09:57

Kristian Bjørkdahl kritiserer universitetsledelsen for beslutningen om å planlegge for et digitalt høstsemester. Universitetet i Oslo skal i august ta imot 7000 nye studenter. Vi må sørge for at vi møter ungdommen som legger noen av sine beste år i våre hender på aller beste måte. Innlegget er først publisert i Uniforum.

Bildet kan inneholde: kopp, laptop, stasjonær datamaskin, teknologi, datamaskin.
Publisert 21. apr. 2020 13:03

På en nyopprettet nettside med pedagogiske råd og tips kan UiOs undervisere finne nyttig informasjon om kommunikasjon og digitale læringsmiljøer, om pedagogisk tilnærming til forelesninger og seminargrupper online, og hvordan digitale eksamener bør planlegges og gjennomføres. 

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, publikum, offentlig område, begivenhet.
Publisert 21. apr. 2020 09:00

Norske helsemyndigheter varsler at det antagelig blir ulike former for koronatiltak i hele 2020. Det vil påvirke hvor mange personer som kan være i grupper. Universitetet i Oslo planlegger derfor for digital undervisning også til høsten.

Blond kvinne foran en skjerm med et videomøte
Publisert 20. apr. 2020 16:23

Fredag 17. april opplevde om lag 40 studenter som deltok på et digitalt seminar i regi av Karrieresenteret ved UiO såkalt «zoombombing».

T
Publisert 4. apr. 2020 09:10

Våre lærere underviser, digitalt. Våre studenter lærer, digitalt. Verktøy og veiledere er på plass. Et stort korps av medarbeidere bidrar teknisk, pedagogisk eller på andre måter til at digital undervisning fungerer over hele Universitetet i Oslo. I hele sin bredde og med stor kraft har tusenvis av ansatte og studenter, i løpet av tre små uker, skapt en blomstrende digital læringskultur.