Avstand viktigst – munnbind tilgjengelige

I dag kom regjeringen med anbefaling om bruk av munnbind blant annet på kollektivreiser i Oslo og til og fra Oslo. Det anbefales også munnbind i spesielle situasjoner der det er nær kontakt med andre.

Frederikkeplassen med fontener.

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind blant annet på kollektivreiser i Oslo og til og fra Oslo, men dette erstatter ikke sosial avstand på minst 1 meter som viktigste tiltak mot koronaen. Foto: UiO/Anders Lien

Regjeringen anbefaler fra mandag 17.august 2020 personer som reiser med kollektivtrafikk til og fra Oslo og i Oslo å bruke munnbind. Anbefalingen varer i første omgang i 14 dager.

Se hvordan du bruker munnbind her

– UiO har forberedt seg på dette, og tilrettelegger for at UiOs ansatte og studenter har det tilgjengelig dersom det er behov i arbeids- og studiesituasjonen nå i starten, sier rektor Svein Stølen.

– Når det gjelder medisin eller odontologi, eller andre utdanninger med nær pasient- og brukerkontakt, vil fakultetene gi pålegg om bruk. I slike tilfeller stilles det munnbind fritt tilgjengelig for studenter og ansatte, sier Stølen og legger til:

– Samtidig er det viktig å presisere, slik helsemyndighetene gjør, at det å holde god avstand til hverandre – minst 1 meter – er det viktigste smitteverntiltaket vi har og erstattes ikke med munnbind. 

Bestilling av munnbind

Det er satt opp et system for hvordan enhetene kan bestille og hente ut munnbind ved Eiendomsavdelingen:

Rutiner for bestilling og henting av ansiktsmasker (PDF)

Hjemmekontor

Myndighetene anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor i den grad det er mulig.

UiO vil tilrettelegge for at ansatte kan komme fysisk på jobb, men følger også myndighetenes råd om å redusere antall reisende i kollektivtrafikken.

– Vi er en stor virksomhet og vil balansere hensynet til tilstedeværelse med hjemmekontor for å forhindre smitte. Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som kan være fysisk til stede for å ivareta undervisning og forskning og hvem som skal ha hjemmekontor. Dette gjøres i samråd med den ansatte og i tråd med UiOs veileder for smittevern, sier Stølen og fortsetter:

– Jeg forstår godt at det oppleves usikkert og krevende å komme tilbake på jobb i usikre tider. Vi må bestrebe oss på åpen dialog, og at vi sammen tar den imponerende innsatsen fra i vår med oss inn i høsten.

 

Publisert 14. aug. 2020 15:16 - Sist endret 14. aug. 2020 15:33