English version of this page

Fortsatt restriktiv tilgang til UiOs bygninger

Regjeringen kom 7. april med justering av koronatiltakene som fortsatt innebærer en restriktiv praktisering av tilgang til universitetets bygninger for å forebygge smittespredning. Ansatte og studenter skal som hovedregel jobbe hjemmefra og undervisning gis digitalt ut semesteret.

Bildet kan inneholde: vann, munn, drikker vann, hånd, barn.

Foto: Simen Kjellin

I møte med sektoren torsdag 26. mars slo Kunnskapsdepartementet fast at de overlater til den enkelte utdanningsinstitusjon å vurdere i hvilken grad studenter og ansatte skal få begrenset tilgang til bygninger i tiden framover – forutsatt at dette skjer innenfor rammene av råd og føringer fra norske helsemyndigheter, og forutsatt føringen om at de som kan skal jobbe hjemmefra. 

UiO har startet planleggingen av å gi begrenset tilgang for stipendiater og ansatte for å ivareta kritisk forskning som avhenger av tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur og arkiv. 

Fakultetene er bedt om å vurdere en eventuell tilgang strengt. Hvilke prinsipper og kriterier som skal legges til grunn for denne vurderingen fremgår av nyhetssaken Begrenset tilgang til UiOs bygninger.

Ledere ved enheter har ansvar for å praktisere smitteverntiltak i henhold til råd fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Justerte koronatiltak

Regjeringen justerte 7. april koronatiltakene der det åpnes for at studenter som er i slutten av sine gradsstudier kan få tilgang til sitt utdanningssted fra 27. april. Det presiseres at UiOs ansatte og studenter fortsatt som hovedregel  skal jobbe hjemmefra med mindre de blir spesifikt anmodet om å komme til UiOs bygninger av nærmeste leder/underviser. Undervisning skal gis digitalt ut semesteret.

–Vi har bedt fakultetene foreta risikovurderinger og vurdere hvem som bør få tilgang for å ivareta kritisk forskning, hindre vesentlig forsinkelse i forskerløp og samtidig ivareta smittevernreglene, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo. 

Publisert 8. apr. 2020 10:12 - Sist endret 29. apr. 2020 08:22