English version of this page

Godt smittevern er fremdeles jobb nummer en

Fredag 7. august kom regjeringen med oppdatering av retningslinjene for smittevern. De samsvarer i stor grad med UiOs planer for studiestart.

Rektor Svein Stølen minner alle på å følge smittevernrådene også i høst. Foto: Anders Lien/UiO

Alle må etterleve smittevernrådene

– Det er nå en situasjon med økende smitte i samfunnet, og vi har forståelse for at regjeringen strammer inn på noen felter og bremser gjenåpningen på andre. Det er svært viktig at alle ansatte og studenter etterlever smittevernrådene, hvis ikke risikerer vi i ytterste konsekvens en nedstenging av UiOs bygninger, sier rektor Svein Stølen.

Arbeidsplass

UiO legger til rette for at flest mulig ansatte kan komme fysisk tilbake på jobb for å ivareta undervisning og forskning, men er samtidig opptatt av å følge myndighetenes råd om å redusere antall reisende i kollektivtrafikken i rushtiden.

– UiO vil som stor virksomhet balansere hensynet for tilstedeværelse med hjemmekontor for å forhindre smitte. Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som kan være fysisk til stede på jobb og hvem som skal ha hjemmekontor. Dette skal gjøres i samråd med den ansatte. I den situasjonen vi er i nå med mer kortvarige hjemmekontorordninger holder det med muntlig avtale mellom leder og medarbeider, sier Stølen. Dette er nærmere beskrevet i egne retningslinjer på UiOs nettsider.

Forberedt på munnbind

De generelle rådene om avstand, håndhygiene og å holde seg hjemme ved sykdom er fremdeles viktigst, men UiO er forberedt på at det kan komme nye råd.

– Vi har forberedt oss og kan tilby munnbind til alle ansatte og studenter som en oppstart dersom det blir aktuelt. Samtidig vil jeg minne om hva statsråd Høie sa, nemlig at munnbind er et supplement, og at de generelle smittevernrådene gjelder fremdeles, sier Stølen.

Teststasjon og studiestart

SiO Helse vil i løpet av uke 33 sette opp en egen teststasjon på Fredrikkeplassen. Denne kan brukes av ansatte og studenter.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle til å følge smittevernreglene. Hvis alle følger smittevernstiltakene, tror jeg vi kan se frem til et spennende høstsemester, avslutter Stølen.

Publisert 7. aug. 2020 20:10 - Sist endret 9. aug. 2020 09:43