English version of this page

Slik blir gjenåpningen av UiO

Det arbeides for en gradvis åpning av bygningene ved Universitetet i Oslo for både studenter og ansatte neste uke. Hensynet til smittevern skal bli godt ivaretatt.  

En gruppe studenter som går over campus

I kommende uke vil de første studenter og ansatte vende tilbake til campus. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Vi gleder oss stort til å at campus og UiOs bygninger i løpet av neste uke igjen skal fylles av studenter og ansatte! Samtidig må vi sikre at det skjer på en trygg og forsvarlig måte. Det betyr at ikke alle kan komme tilbake på mandag, siden vi legger opp til en gradvis åpning, sier rektor Svein Stølen. 

Åpningen må skje gradvis fra uke 20 og etter at hygienetiltak er på plass. Fakulteter og enheter ved UiO har ansvar for at dette organiseres og gjennomføres på en tilpasset måte for deres lokale miljøer. Studenter og ansatte får informasjon fra sine enheter. 

Smittevernkurs

Bildet kan inneholde: personlig datamaskin, utgangsenhet, laptop-del, teknologi, elektronisk apparat.Felles for alle som gis tilgang til UiOs bygninger, er at de må gjennomføre et smittevernkurs før de kommer tilbake til campus. Kurset tilbys som e-læringskurs og tar 15 minutter å gjennomføre:


Det blir forsterket renhold i fellesarealer og på toaletter, men ordinært renhold ellers. Det er derfor ekstra viktig at alle tar ansvar for å følge smittevernreglene:

  • Vask hendene
  • Hold minst en meters avstand
  • Vær hjemme om du er syk eller antydning til syk

UiO utarbeider nå en veileder for gjenåpningen. Denne blir klar mandag 11. mai. 

For studenter

Kunnskapsdepartementet anslår at 25–30 prosent av studentene kan komme tilbake. 

Undervisningen ved UiO vil fortsatt være digital ut semesteret, og eksamener gjennomføres hjemmefra. Disputaser avholdes digitalt. 

Det er satt igang arbeid for å øke antall lesesalsplasser. Vi legger opp til å åpne lesesaler på Blindern først i Georg Sverdrups hus, Sophus Bugge og Eilert Sundt. Åpning vil skje etter at reservasjonssystem i timeplanleggingssystemet og smitteverntiltak er etablert. Dette gir ikke tilstrekkelig kapasitet gitt de nye signalene om tilgang for 25–30 prosent av studentene.

Vi vil derfor planlegge for ytterligere økning av lesesalsplasser og kollokvierom og kommer tilbake til dette, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

For ansatte

Hovedregelen er ikke lenger hjemmekontor. Det er likevel viktig at det legges en god plan hvor smittevernregler, risikofaktorer knyttet til eksempelvis risikogrupper, og transportmuligheter vurderes.Ansatte i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper, eller de som ønsker og klarer å jobbe hjemmefra, bør fortsatt få gjøre det. Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom man må reise kollektivt.

Publisert 8. mai 2020 17:30 - Sist endret 13. mai 2020 11:28