English version of this page

Arbeidssted, hjemmekontor

Regjeringen går bort fra påbudet om hjemmekontor. De anbefaler at arbeidsgiver selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass.   

  • Kravet om hjemmekontor er opphevet, og vi går raskt mot en normaltilstand hvor UiOs lokaler er hovedarbeidsplassen.  

  • Det blir viktig å ivareta at ikke for mange ansatte blir syke samtidig og legge til rette for individuelle behov knyttet til helseforhold og spesielle situasjoner.  

  • Nærmeste leder vurderer i samråd med den enkelte ansatte hvem som kan jobbe hjemmefra basert på disse hensynene. 

  Se mer i UiOs retningslinjer for fjernarbeid

 

Publisert 3. des. 2021 09:24 - Sist endret 16. feb. 2022 13:22