English version of this page

Arrangementer, kjellere og foreningsliv

Regjeringen åpner opp for noe mer gjennomføring av arrangementer, forutsatt at de følger krav til smittevern. Det anbefales å begrense antall sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Arrangementer

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind. 

 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på 

 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler: 
  • Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. 
  • Utendørs: Maks 50 personer. 
  • Munnbindpåbud for publikum innendørs. 
 • Offentlige arrangementer innendørs: 
  • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer. 
  • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer. 
  • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. 
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. 

 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene. 
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet. 
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer. 
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

   Kollektivtransport 

 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel. 

 • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand. 

 • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør. 

Serveringssteder

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. 
 • Skjenking skal skje ved bordene. 
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet. 
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det. 

Universitetet i Oslo

 • Enhetene må følge arrangementsbestemmelsene.
 • Puber og kjellere kan holde åpent og servere alkohol, så lenge de følger de nasjonale sjenkereglene

 

Publisert 3. des. 2021 09:25 - Sist endret 14. jan. 2022 16:18