Endringer på uio.no/korona

Publisert 17. feb. 2021 16:37

Koronainformasjon oppdatert 17.02.21:

Studiehverdag: Bibliotekene og lesesaler er åpne med kort og kode fra 18. februar. Lesesalsplass og kollokvierom må bookes i forkant. 

 

Publisert 28. jan. 2021 20:38

Koronainformasjon oppdatert 28. januar 2021: 

Publisert 25. jan. 2021 17:32

Koronainformasjon oppdatert 25. januar 2021: 

Publisert 23. jan. 2021 12:30

Regjeringen iverksetter nye smitteverntiltak fra 23.januar kl 12.00. Koronainformasjonen er i den sammenheng oppdatert med informasjon om:

  • Det innføres digital undervisning for alle.  All undervisning, samt eksamener og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale. Campus stenges for studenter. 
  • Alle ansatte skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.  
  • Alle ansatte (inkl phd, post doc) som må ha tilgang til bygningene har det med kort og kode.  
  • Tilstedeværelse på campus må avklares med nærmeste leder.  
  • Universitetsbiblioteket stenger 
  • Lesesalene stenger 
  • Studentkjellere stenges 
Publisert 6. jan. 2021 09:32

Koronainformasjon oppdatert 06.01.2021: 

Spesielle ordninger for foreldre som må være hjemme med barn er blitt oppdatert og forlenget.

Publisert 16. des. 2020 09:54

Koronainformasjon oppdatert 16.12.2020: 

På grunn av koronapandemien er avregningstidpunktet for fleksitid blitt flyttet fra 1.1.2021 til 31.8.2021. Dette innebærer at alle får overført samtlige plusstimene sine fra 2020 til 2021. Les aktueltsaken av 16.12.2020 for utdypende informasjon og oppdatering om fleksitid

Publisert 13. nov. 2020 17:52

Koronainformasjon oppdatert 13.11.20: 

Publisert 10. nov. 2020 08:18

Koronainformasjonen ble oppdatert 06.11.20 og 09.11.20 med informasjon om:

  • Regjeringens nye smitteverntiltak som gjaldt fra 7. november 2020
  • Oslo kommunes nye smittevernstiltak som gjelder fra 9. november 2020 kl. 24.00.
Publisert 29. okt. 2020 08:38

UiOs smittevernveileder som gjaldt fra perioden 12.05.2020 til 28.10.2020 er erstattet av nettsidene under uio.no/korona. 

Nettsidene ble oppdatert med Oslo kommunes smitteverntiltak som ble innført 29.oktober kl. 12.00.