English version of this page

Reiser og karantene

For ansatte: UiO følger retningslinjene til FHI og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 15. januar 2021. Karantenekravene ved innreise er innskjerpet.

Karantene ved ankomst til Norge

Internasjonale ansatte som etter planen skulle tiltre sine stillinger i disse dager, må forholde seg til gjeldende norske innreiserestriksjoner (udi.no). Regjeringen har stengt grensen for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. De blir bortvist ved grensen med hjemmel i smittevernloven. 

Reisende med oppholdstillatelse som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder (fhi.no), skal være i hjemmekarantene i 10 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Utenlandske reisende må fremvise negativ covid-19-test før innreise. Ved grensen må den reisende vise til booking/kontrakt for et sammenhengende boligopphold. Boligen må være privat for den reisende og eventuelle nærkontakter, dvs det er ikke mulig å dele kjøkken og bad med folk som ikke er nærkontakter. Hybel i kollektiv vil ikke være godkjent som karantenebolig. Utenlandske innreisende uten fast bopel i Norge, må i karantene i såkalte karantene-hotell.

Det foreligger særskilte unntak fra reisekarantene ved kryssing av grenser mellom land i Norden og Norge i forbindelse med arbeid. Dersom du planlegger å flytte til Norge for å tiltre en stilling på UiO, må dette skje i nær konsultasjon med din arbeidsgiver.

Tjenestereiser

UiO følger smittevernrådene fra nasjonale myndigheter og fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frem til 15. januar 2020. Unødvendige tjenestereiser innenlands skal heller ikke gjennomføres.

Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.

Oppdater deg på UDs reiseinformasjon (regjeringen.no) og FHI, og vurder situasjonen i det landet du planlegger å reise til.  Ansatte som er på reise bes om å kontakte reiseselskap for bestilling av reise, samt å kontakte sitt forsikringsselskap med hensyn til å dekke utgifter til billetter. Norges ambassader (regjeringen.no) eller UDs operative senter (regjeringen.no) kan kontaktes for bistand. UiO dekker reisekostnader for hjemreise dersom dette ikke dekkes av andre ordninger

Private reiser

Ansatte som planlegger en privat utenlandsreise som kan påvirke arbeidssituasjonen ved retur til Norge må ha dialog med nærmeste leder om dette.

Langtidsopphold i utlandet

Dersom det skulle være aktuelt å returnere til Norge nå, kontakt nærmeste leder for dialog om situasjonen. Følg rådene fra norske myndigheter (regjeringen.no)norsk ambassade (regjeringen.no) og lokale myndigheter i landet du oppholder deg i.

Kansellering av reiser og tjenester

Refusjonsbetingelser vil avhenge av om du har betalt oppholdet/reisen med kredittkort eller faktura. Følgende vilkår gjelder for full eller delvis refusjon: 

Kansellering av hotellovernattinger og konferanser

  • Dersom du har bestilt hotellovernatting eller konferanse direkte hos hotellet, via bestillingssystemet PM, skal den som foretok bestillingen eller den lokale innkjøper gi beskjed til hotellet direkte; beskjed skal ikke gis til Egencia. Kostnaden skal den betalende enheten ta, altså til den faktura skulle utstedes. Sjekk hotellets egne sider for siste oppdatering på avbestillingsbetingelser. Mange hoteller har ifølge Egencia innført fleksible policyer grunnet dagens situasjon.
  • Dersom hotellbestillingen er gjort via Egencia, kan du kansellere bestillingen ved å ringe +47-51444438 eller sende en e-post til customer_service@egencia.no.

Kansellering av flyreiser

  • Dersom du har betalt reisen med kredittkort, skal UiOs kredittkortleverandør kontaktes (eurocard.com). UiO har reiseforsikring inkludert i sitt kort. Reiser der minimum 50 % er betalt med dette kortet er dekket av forsikringen. Anmodningen om refusjon kan du rette til Egencia, enten ved å ringe +47-51444438 eller sende en e-post til customer_service@egencia.no. I visse tilfeller og avhengig av flyselskapets betingelser er det er mulig å avbestille reisen via din profil.  

  • Dersom du har bestilt reisen med fakturaprofil, kan du få delvis refusjon. UiO er selvassurandør og må ta utgifter i forbindelse med kanselleringer. Vi kan imidlertid få refundert utgifter for skatter og avgifter og eventuelt andre utgifter avhengig av billettypen. Egencia utsteder en kreditnota (tilgodebevis) på dette beløpet, men resten av kostnaden vil tilfalle den betalende enheten. Egencia vil bistå med å avklare hvilken del av billetten som er refunderbart. Kanselleringene skal meldes Egencia via følgende kanaler:

  • Dersom du selv har lagt ut for utgifter tilknyttet egne tjenestereiser som blir kansellert, kan du få dekket de utgiftene de ikke får kreditert ved å følge vanlige refusjonsrutiner
  • Husk også at du kan finne oppdatert informasjon på din Egencia profil (egencia.no) med henvisning til både de siste nyhetene og de forskjellige kontaktpunktene for henvendelser til reisebyrået.

Kansellering av tjenester

Seksjon for innkjøp har fått mange spørsmål om hvilke regler som gjelder når UiO avbestiller tjenester på grunn av den spesielle situasjonen knyttet til koronasmitte. Det er umulig å gi et kort svar for alle UiO sine innkjøpskontrakter, men det er utarbeidet noen retningslinjer som kan være til hjelp ved vurderingen av konkrete problemstillinger.

Utenlandske ansatte som ønsker å reise til hjemland

Er du UiO-ansatt med utenlandsk statsborgerskap som i denne situasjonen ønsker å reise tilbake til ditt hjemland, bør du gå i dialog med din leder om situasjonen. I tillegg bør du kontakte myndigheter i ditt hjemland. Ditt lands ambassade i Norge kan hjelpe deg med mer informasjon.

Lokale myndigheter kan fortløpende innføre reiserestriksjoner eller andre tiltak som for eksempel karantene. Du bør gjøre deg kjent med gjeldende innreisebestemmelser for det landet du skal reise til. Situasjonen endrer seg fort, og det er derfor viktig at du selv undersøker de aktuelle forholdene nøye.

Kontakt Egencia

Hvis reisende trenger å kontakte Egencia og deres reise ikke blir påvirket av denne hendelsen, eller hvis reisedatoer ikke er i umiddelbar fremtid, oppfordres disse til å kontakte Egencia via e-post: customer_service@egencia.no. Det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid.

Publisert 28. okt. 2020 14:45 - Sist endret 16. nov. 2020 09:12