English version of this page

Sentrale retningslinjer relatert til koronasituasjonen

Merk: Fakultetsspesifikke retningslinjer finner du på ditt fakultets nettsider.

Retningslinje Vedtatt Iverksatt Status

Retningslinjer for å opprettholde kritiske funksjoner og bemanning på UiO

16.03.2020 16.03.2020 Erstattet av Oppdatert informasjon om smittevern ved UiO uio.no/korona

Retningslinjer for tilgang til UiOs bygninger som følge av Covid-19-pandemi

06.04.2020 14.04.2020 Erstattet av Oppdatert informasjon om smittevern ved UiO uio.no/korona

Retningslinjer for forlengelse av stipendiater og postdoktorer som følge av stengt universitet og koronasituasjon

06.04.2020 06.04.2020 Gyldig
Oppdatert informasjon om smittevern ved UiO finnes på uio.no/korona 12.05.2020 12.05.2020 Gyldig. Erstatter tdligere smittevernveileder.

Retningslinjer for fjernarbeid ved UiO

30.06.2020 01.09.2020 Gyldig f.o.m. 01.09.2020
Publisert 6. apr. 2020 14:54 - Sist endret 29. okt. 2020 08:32