English version of this page

Sentrale retningslinjer relatert til koronasituasjonen

Merk: Fakultetsspesifikke retningslinjer finner du på ditt fakultets nettsider.

Retningslinje Vedtatt Iverksatt Status

Retningslinjer for å opprettholde kritiske funksjoner og bemanning på UiO

16.03.2020 16.03.2020 Erstattet av smittevernveileder

Retningslinjer for tilgang til UiOs bygninger som følge av Covid-19-pandemi

06.04.2020 14.04.2020 Erstattet av smittevernveileder

Retningslinjer for forlengelse av stipendiater som følge av stengt universitet og koronasituasjon

06.04.2020 06.04.2020 Gyldig
Veileder for smittevern ved UiO 12.05.2020 12.05.2020 Gyldig
Publisert 6. apr. 2020 14:54 - Sist endret 3. juni 2020 14:01