English version of this page

Smitteverntiltak

UiO oppfordrer alle studenter, ansatte og gjester til å følge generelle smittevernregler som håndvask og være hjemme ved sykdom. I tillegg gjøres flere tiltak for å forebygge smitte på campus. 

Hold avstand

Å holde avstand er viktig for å unngå smitte. Studenter og ansatte skal holde minst 1 meter avstand mellom hverandre, også ved inngang og utgang fra rom og auditorier, og når dere er i rommet.

Vask hender ofte

Vask hender ofte, og unngå å ta deg i ansiktet med urene hender. Hånddesinfeksjonsstativ og desinfeksjonsmiddel utplasseres ved hovedinnganger til alle bygninger, og du oppfordres til å bruke dem jevnlig. Benytt engangs tørkepapir eller albuekroken når du hoster eller nyser.

Slik vasker du hender

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Vask grundig i minst 20 sekunder, og tørk deretter med engangs papirhåndklær. Har du ikke anledning til å vaske hender, er alkoholbasert desinfeksjonsmiddel et alternativ (håndsprit med minumum 70% alkohol). Vær likevel oppmerksom på at håndsprit ikke er like effektivt på våte eller synlig skitne hender.

Når skal du vaske hender

Hender skal vaskes:

 • når du drar hjemmefra, når du kommer til UiO og når du kommer hjem. 
 • når du har tatt på dørhåndtak, trykket på knapper i heis eller på kortleser, eller andre berøringsflater.
 • ved hosting/nysing, tørking av ansikt/nesepussing, før og etter måltider, og ved toalettbesøk.
 • etter laboratoriearbeid eller andre aktiviteter hvor ting berøres.
 • ved synlig skitne hender.

Munnbind

Oslo kommune påbyr bruk av munnbind innendørs på offentlig sted og i kollektivtransporten der en ikke kan holde en meters avstand. Se råd om bruk av munnbind hos FHI (fhi.no)

Merk at munnbind ikke erstatter avstandsregelen, det er kun et supplement.

Det er ikke et generelt krav om munnbind på campus utover der fagmiljøene vurderer at det er vanskelig å holde avstand på minst en meter. 

For medisin, odontologi og andre utdanninger med nær pasient- og brukerkontakt, vil fakultetene gi pålegg om bruk. Ta kontakt med lederen din for informasjon om bruk og utdeling for din avdeling.

På andre enheter er det praksis med bruk av munnbind i for eksempel laboratorier eller lokaler der det er vanskelig å holde en meters avstand. 

Tilgang til bygninger og tjenester på UiO

Studenter og ansatte har tilgang til UiOs bygninger som normalt, med unntak av JUS-bygningene i sentrum hvor du må benytte kort for å komme inn. Fakulteter og enheter legger planer for hvordan smittevern skal ivaretas og vurderer rotasjonsordninger og prioriteringer. Informasjon gis fra den enkelte enhet. 

Begrensning i antall kontakter

Regjeringen og Oslo kommune anbefaler at folk begrenser antall kontakter man har. Det er presisert at dette ikke gjelder kollegaer på arbeidssted og UiO vurderer at dette ikke gjelder medstudenter man treffer på campus i læringssituasjoner og undervisningssammenheng, som for eksempel kollokviegrupper.

Bruk av rom, undervisningslokaler og lesesaler

Bruk av lokaler til undervisning av studentene er prioritert foran møter, kurs og seminarer for ansatte eller andre typer arrangement.

Undervisningsrom

 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i undervisningslokalene på UiO. Det må måles opp før hvert enkelt undervisningsrom tas i bruk.
 • Dersom flere personer skal kunne bruke samme plass på samme dag må det være engangsvaskekluter tilgjengelig slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før bruk.
 • Studenter og ansatte må selv må tørke over egen arbeidsplass før undervisningen starter. I tillegg er brukerne selv ansvarlig for renhold av brukerutstyr og materiell som deles.

Lesesaler

 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer på lesesaler. Lesesalsplasser som ikke skal benyttes må markeres tydelig.
 • For lesesaler uten faste plasser må tid og plass bookes slik at UiO kan bistå med informasjon om hvem som har sittet i nærheten ved behov for smittesporing. Det må lages kart over lesesalsplassene for å lette jobben med smittesporing.
 • Lesesalsplass bestilles i TP: Rombestilling. Les mer om hvordan du bestiller plass.
 • Dersom flere personer skal kunne bruke samme lesesalsplass på samme dag, må det være engangsvaskekluter tilgjengelig slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før og etter bruk.

Kollokvierom og øvingslokaler

 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i kollokvierom og øvingslokaler. 
 • Kollokvierom og øvingslokaler skal bookes av bruker slik at UiO kan bistå med informasjon om hvem som har brukt lokalene ved behov for smittesporing. Den som booker lokalet er ansvarlig for at smittevernet blir ivaretatt under bruken av lokalet.
 • Dersom flere personer skal kunne bruke samme plass på samme dag, må det være engangsvaskekluter/rengjøringsmidler tilgjengelig slik at brukeren av plassen kan vaske over plassen før bruk.
 • De som benytter lokalene er selv ansvarlig for renhold av brukerutstyr og materiell som deles. 

Kunstutdanning: undervisning, øvelser og forestillinger

Som hovedregel skal det være minst 1 meter avstand mellom personer innen kunstutdanningen ved UiO.

For øvelser og forestillinger gjennomført som en del av undervisning, eksamener eller forskning i regi av UiO, kan utøverne ha mindre avstand enn 1 meter når det er nødvendig ut fra kunstens egenart. For hvert enkelt tilfelle skal det gjennomføres en risikovurdering, nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres, og aktiviteten skal godkjennes av fakultetet. 

For undervisningsformål kan avstanden mellom underviser og student være mindre enn en meter dersom undervisningens egenart krever det. Det skal gjennomføres risikovurdering for denne typen undervisning, og nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres.

Arbeidstøy og verneutstyr

Det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy for ansatte, men bruk av ringer og håndsmykker bør unngås på jobb. Om du har behov for personlig smittevernutstyr når du utfører arbeidsoppgavene dine, må det gjøres en risikovurdering i forkant. Ved bruk av verneutstyr i forbindelse med arbeidet, så tenk smittevern når utstyret tas på og av.

Renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlig rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Vurdering av lokale smitteforebyggende tiltak

Den enkelte enhet må selv vurdere behov for lokale smitteforebyggende tiltak slik som desinfisering av møterom og arbeidsplasser etter bruk. Basert på lokale vurderinger må den enkelte enhet lage egen lokal plan som tydelig beskriver hva som må gjøres, hvem som utfører det og hvem som sørger for at vaskemidler/desinfiseringsmidler er tilgjengelige. Det er ikke ønskelig at enhetene går til innkjøp av veggdispensere og monterer opp disse.

Renhold som gjøres av UiO

Renhold gjøres daglig i alle fellesarealer og undervisningsrom. Renholdet inkluderer alle berøringspunkter som lysbrytere, dørhåndtak, heisknapper, gelendere o.l.

Det utføres normalt renhold i kontorer og øvrige arbeidsplasser. 

Hyppigere frekvens på renhold/tilsyn av toaletter og garderober vurderes fortløpende ut ifra behov, men minimum 2 ganger daglig.

Tilpasset servicenivå for renhold er beskrevet i tjenestekatalogen.

Publisert 28. okt. 2020 14:46 - Sist endret 13. nov. 2020 17:40