English version of this page

Munnbind, avstand, nærkontakter

Munnbind, avstand, nærkontakter

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. 

Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 

Munnbindpåbud, der det ikke er mulig å holde en meters avstand, gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum.  For øvrig gjelder det anbefalinger om bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde avstand. Unntaket er forelesninger og normale undervisningssituasjoner.

  • Les nasjonale påbud, regler og råd på helsenorge
Publisert 3. des. 2021 09:14 - Sist endret 14. jan. 2022 12:37