English version of this page

Ved mistanke og ved sykdom

Mistenker du at du er smittet av covid-19 bør du teste deg og gå i karantene for å unngå å smitte andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre. 

Mistanke om at du er syk

Har du luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 som for eksempel feber, hoste, tungpusthet, hodepine, slapphet, nedsatt luft- eller smakssans, muskelverk, sår hals, diare eller følelse av å være syk, skal du holde deg hjemme og ikke møte opp på UiO. Mistenker du at du er smittet av covid-19 bør du teste deg og gå i karantene for å unngå å smitte andre.

  • Blir du syk eller har vært i nærkontakt med smittet person, bes du kontakte SiO Helse som har teststasjon på Blindern, fastlege på telefon/videokonsultasjon eller koronatelefonen (se Oslo kommune) for testing og oppfølging.
  • Studenter og ansatte som blir syke mens de er på UiO, må gå hjem så snart det er mulig. Du bør ikke benytte offentlig transport, og huske å ha på munnbind.
  • Ansatte må orientere leder på vanlig måte, mens studenter bes orientere studieprogrammet.
  • Du må holde deg hjemme til du har fått negativt testsvar, er uten symptomer og allmenntilstanden din er god.

Teststasjon hos SiO Helse

Alle ansatte og studenter ved UiO kan bestille test hos SiO Helse. SiO Helse har to teststasjoner; en fast lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern og en mobil teststasjon på OsloMet. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing, se informasjon på SiO sine nettsider.

Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via Oslo kommunes koronatelefon.

Ved sykdom

Har du fått bekreftet covid-19 skal du være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Helsetjenesten tar kontakt med UiO sentralt (HMSB) og berørt enhet for bistand til smittesporing og relevante tiltak.

Studenter som opplever at isolasjon eller karantene påvirker deltakelse på undervisning eller annen studieaktivitet kan ta kontakt med studieprogrammet sitt. Se også mer om eksamen her.

Nærkontakt med smittet person

Har du vært i kontakt med smittet person, ta kontakt med SiO Helse for testing, fastlege på telefon eller Oslo kommunes nettsider for testing og oppfølging. Studenter eller ansatte som er husstandsmedlem eller nærkontakt til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene (fhi.no). Blir du kontaktet gjennom smittesporing får du beskjed om hva som gjelder for deg.

En i husstanden din har symptomer

Om en i husstanden din har symptomer på covid-19, men ikke har blitt påvist covid-19, kan du som student eller ansatt møte på UiO som normalt. Du må imidlertid gå hjem dersom du får symptomer. Blir du kontaktet gjennom smittesporing får du beskjed om hva som gjelder for deg.

Pollenallergi eller annen kjent luftveissykdom

Studenter og ansatte med kjent pollenallergi eller annen kjent luftveislidelse med typiske symptomer (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne), kan møte på UiO. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av covid-19, og derfor bør holde seg hjemme dersom det forekommer tilleggssymptomer typisk for covid-19.

Det samme gjelder for personer med andre kroniske luftveissykdommer som kronisk bronkitt eller astma; det er avvik fra deres vanlige symptombilde som skal vektlegges i vurderingen opp mot covid-19.

Se veiledning om hvordan skille mellom covid19 og allergier (fhi.no).

Noen å snakke med

Er du bekymret og trenger noen å snakke med har UiO tilbud både for studenter og ansatte. Studenter kan ta kontakt med SiO helse eller Studentprestene, og ansatte kan ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten.

Alle samtaler er konfidensielle og i henhold til personvernreglene, også når de foregår digitalt.

For ansatte: Taushetsplikt og informasjon om sykdoms- og karantenetilfeller innad på UiO 

Arbeidsgiver har taushetsplikt om ansattes helseopplysninger og skal behandle alle personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Arbeidsgiver kan derfor som utgangspunkt ikke dele opplysninger om enkeltpersoners helseforhold, hverken til ansatte eller andre med mindre man har et grunnlag for å dele slike opplysninger.

Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene eller er smittet. Identifisering av den ansatte skal unngås så langt det lar seg gjøre. Informasjonen skal behandles konfidensielt og ikke deles unødig.

Avdeling personalstøtte kan bistå i vurderinger, e-post ap-post@admin.uio.no

For ansatte: Krav om sykepenger

Ansatte som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 (lovdata.no). Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.

Bruk av egenmelding og sykemelding

Dersom du er i karantene og ikke kan ha hjemmekontor, gjelder vanlig egenmeldingsordning. For fravær som varer utover egenmeldingsdagene må du levere sykemelding.

Dersom du blir syk, gjelder vanlig egenmeldingsordningLes om sykmeldinger og sykepenger i forbindelse med koronaviruset (nav.no).

Publisert 28. okt. 2020 14:46 - Sist endret 29. okt. 2020 12:09