English version of this page

Tiltak for å forebygge smitte ved UiO

Fra torsdag 12. mars legger vi til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt. Alle arrangementer i regi av UiO som ikke er undervisning, avlyses.

De siste dagene har det vært en rask utvikling i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer en. Vi er del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte og vi følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene. Vi legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet ved universitetet, men innfører nå flere tiltak for å forebygge smitte i perioden frem til 14. april.

Undervisning

Mest mulig undervisning skal foregå digitalt. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) vil bistå lokal IT med å tilrettelegge for digital undervisning. Vi prioriterer de største gruppene først. All undervisning med over 100 deltakere, skal skje digitalt fra i morgen, ellers avlyses de. Det bør også legges til rette for digital undervisning i grupper med færre deltagere.

Avlysninger av arrangementer

Arrangementer i regi av UiO som ikke er undervisning, avlyses. Det betyr også stenging av studentkjellere o.l. med virkning fra i dag.

Digitale hjelpemidler for fjernundervisning

USIT tilbyr en app for opptak av lyd og presentasjoner, som kan brukes i fjernundervisning. Dette innebærer at forelesere kan holde forelesning fra PC. Denne blir automatisk gjort tilgjengelig når den er klar, forhåpentligvis i dag. Her er mer informasjon om digitale løsninger.

Åpningstider

Åpningstiden i våre bygninger vil fra i morgen være fra kl 0800-1800. De som har tilgang til byggene vil ha tilgang utenom denne tiden. Dette for å kunne utføre utvidet renhold og ha færre folk på campus.

Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

For ansatte anbefaler vi hjemmekontor dersom arbeidet tillater det og tilstedeværelse ikke er påkrevd. Dette vil i første omgang gjelde til 14.april. Parallelt vil det også åpnes for mer fleksible arbeidstidsordninger. Avgjørelsene om dette må fattes lokalt mellom ledere og medarbeidere.

Eksamen

Vi jobber parallelt med å tilpasse gjennomføring av eksamen. Nærmere informasjon om dette vil komme til de som er berørt.

Reisevirksomhet

Reiser til/fra risikoområder, jfr UDs reiseråd, skal ikke foretas. For alle andre områder gjelder det at kun reiser som er strengt nødvendige skal gjennomføres, og da etter avklaring med nærmeste leder. Dette gjelder også tilreisende. Vi skal heller ikke ta imot tilreisende fra risikoområder. Vurder om digitale løsninger er et alternativ.

Studenter og ansatte i utlandet

Fagmiljøene skal opprettholde og ivareta kontakt med studenter og ansatte i utlandet og bistå disse ved behov.

Beredskap

Alle fakulteter, museer og enheter under universitetsstyret skal være i beredskap.

Publisert 11. mars 2020 11:38 - Sist endret 19. mars 2020 22:02