English version of this page

UiO jobber hjemmefra – hva er nytt?

På grunn av korona-situasjonen jobber UiO hjemmefra. Her er oppdatert informasjon om de viktigste endringene for studenter og ansatte. Se også spørsmål og svar.

Bildet kan inneholde: teknologi, gadgeten, elektronisk apparat, måltid, mat.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Stenging av bygg

Byggene ved UiO har vært åpne for studenter som vil hente eiendeler, men stenges helt for studenter fra tirsdag 17. mars kl 15.00.

Ansatte vil ha vanlig tilgang med kort og kode, men vi viser til informasjon om å jobbe hjemmefra.

Ingen skal oppholde seg i bygningene mer enn strengt nødvendig.

Kritiske funksjoner som krever tilstedeværelse

Sentral beredskapsledelse har vurdert at ansatte med følgende kritiske funksjoner kan være fysisk til stede i bygningene:

  • De som må være tilstede for å avverge fare for liv og helse eller hindre at eiendom, materiell, utstyr mv blir ødelagt eller går tapt.
  • De som jobber med å opprettholde funksjoner, materiell og eiendom som sikrer ivaretakelse av uerstattelig forskningsmateriale.
  • De som arbeider med ivaretakelse av UiOs arbeidsgiverfunksjoner, som for eksempel utbetaling av lønn til våre ansatte eller med ivaretakelse av UiOs økonomiske forpliktelser overfor eksterne samarbeidspartnere, for eksempel betaling av fakturaer for inngåtte avtaler.
  • UiOs sentrale beredskapsledelse og lokale beredskapsledelser på fakultetsnivå og tilsvarende nivå.

Fakulteter og tilsvarende enheter gjør egne vurderinger basert på ovennevnte.

Personalregler

Siden UiO nå er stengt, jobber de aller fleste hjemmefra og skal ikke oppholde seg i våre bygninger med mindre man eksplisitt har blitt anmodet om det. Ordinære arbeidstidsbestemmelser gjelder.

Den ansatte vurderer om det lar seg gjøre å kombinere pass av barn med arbeid. Dersom man passer barn i stedet for å jobbe, må omsorgsdager benyttes (sykt barn). Hvis kvoten er brukt opp, vil vi innvilge velferdspermisjon med lønn.

For stipendiater og postdoktorer som får fravær på 10 dager eller mer i forbindelse med pass av barn på grunn av stengt skole eller barnehage, vil vi innvilge forlengelse.

Se spørsmål og svar for oppdaterte reiseråd og praktisk reiseinformasjon, informasjon til internasjonale som skal tiltre stillinger og utenlandske arbeidstakere uten oppholdstillatelse. Nettsiden oppdateres løpende.

Digital undervisning

Det jobbes intenst med å utvikle et digitalt undervisningstilbud, og noen er allerede godt i gang. Det gjøres nå et digitalt løft for hele UiO i regi av dekan Morten Dæhlen og dekan Sten Runar Ludvigsen for å legge til rette for forelesere og studenter.

Sentralt i dette løftet vil være å opprette et kontaktsenter med IT-støtte for forelesere, dele pedagogiske tips, samt forbedrede nettsider og andre informasjonstiltak. Målet er å ha dette på plass i løpet av denne uken, og integrere stadig flere digitale tilbud i studieemnene.

Det jobbes også med å legge til rette for digital gjennomføring av disputaser.

Eksamen

Eksamen og eksamensformer avklares så snart som praktisk mulig. Se spørsmål og svar-sider for oppdatert informasjon om eksamen.

Publisert 16. mars 2020 15:20 - Sist endret 17. mars 2020 11:14