English version of this page

Utsatte frister, bistand til sykehuset og digital hjelp

EU utsetter søknadsfristene for forskningsprosjekter til 15. april. UiO avgir personell og smittevernsutstyr til sykehusene. Det jobbes intenst med å få opp alternative eksamensformer og fredag åpner helpdesk for forelesere som skal tilby digital undervisning. 

Bildet kan inneholde: produkt, font, merke.

Illustrasjonsbilde: Colourbox/UiO

EU utsetter søknadsfrister for Horisont Europa

EU utsetter alle søknadsfrister for Horisont Europa frem til 15. april, med unntak av IMI og EIC pilot utlysningene. Detaljer for ny søknadsfrist for den enkelte utlysningen ligger på aktuelle sider i Funding & Tenter Portal (ec.europa.eu) (engelsk).

Personell og smittevernutstyr til Helse Sør-Øst

UiO bistår Helse Sør-Øst i den krevende situasjonen og bidrar med både personell, tjenester og smittevernutstyr. 

Det medisinske fakultet er i tett samvirke med Oslo universitetssykehus og samhandler om smittevernutstyr i denne situasjonen der personell og studenter vil jobbe på sykehuset. 

Klinikkene ved Det odontologiske fakultet er stilt til disposisjon med personell og utstyr for Helse Sør-Øst som "spesialsykehus" for munn - og kjevekirurgi.

UiO er i dialog med Helse Sør-Øst om hva vi har av smittevernutstyr og gjennomgår nå fortløpende lagre ved ulike fagmiljøer for overføring til Helse Sør-Øst. Dette dreier seg om et betydelig antall engangshansker, engangs-labfrakker, munnbind, vernebriller, spritpads, antibac, sleeves etc. 

Digitalt løft for undervisning 

Fredag 20. mars kl 0800 åpner det en helpdesk for it-støtte og nye nettsider med pedagogiske verktøy og veiledninger til forelesere som skal undervise digitalt. Helpdesken vil tilby telefonsupport, mailsupport og fjernstyring over pc. Mulighet og behov for chat og bistand via video vurderes fortløpende. 

Disputaser 

Fra mandag 23. mars etableres det en digital disputasløsning. Disputasen vil ivareta kravet om åpenhet og mulighet for allmenheten til å stille spørsmål. Det innføres tydelige regler for smittevern. 

Hvem kan jeg snakke med om jeg er bekymret?

I spørsmål og svar er det lagt til et punkt til studenter og ansatte om hvor de kan ta kontakt dersom de er bekymret. Du kan også sjekke kontaktveilederen.

Bygg og eiendom

Byggene er nå stengt for studenter. Byggene er åpne for ansatte som må være fysisk tilstede for å ivareta kritiske funksjoner. Det vurderes hvilke bygg som kan stenges helt ned og hvilke som må være åpne. Det er nye rutiner for post og bud.

Publisert 18. mars 2020 17:15 - Sist endret 19. mars 2020 12:21