English version of this page

Si fra

Varsling

For ansatte: Du skal varsle om du oppdager skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved UiO.

Læringsmiljø

For studenter: Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Forskningsetikk

For alle: UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted. Hvis du oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer - si fra!

HMS-avvik

For ansatte: Si fra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk.

Daglig drift, renhold, avfall

For alle: Har du behov som gjelder daglig drift av UiOs bygninger, renhold, avfall, intern flytting eller bud- og transporttjenester?