English version of this page

Kontaktpersoner for ansatte i varslingssaker

Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du formelt varsler om kritikkverdige forhold. Rådfør deg med noen du stoler på. Vi har listet opp forslag til noen som kan gi deg gode råd.

Kontaktpersoner ved UiO

Hovedregelen er å gå tjenestevei. Gjelder det mobbing eller trakassering, skal arbeidsgiver eller verneombud kontaktes.

Er du i andre typer saker i tvil om hvor nyttig det vil være å gå tjenesteveien, kan du kontakte andre ved UiO som kan gi deg råd. Dette kan være:

Tilsynsmyndigheter

Alle kan rådføre seg med tilsynsmyndighetene. Eksempler:

Er du usikker på hvilke regler som gjelder? Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på alt om arbeidsmiljø på telefon nummer 815 48 222.
 

Publisert 17. sep. 2013 13:06 - Sist endret 21. nov. 2017 16:53