English version of this page

Rett og plikt til å varsle

Arbeidsmiljøloven gir deg både rettigheter og plikter til å varsle.

Rett til å varsle

Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Loven gir deg et vern mot gjengjeldelse fra UiO og stiller krav til UiO om å legge til rette for varsling. Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder alle ansettelsesforhold.

Plikt til å varsle

Er du ansatt og har oppdaget trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse? Da har du i følge arbeidsmiljøloven plikt til å si fra til arbeidsgiver eller verneombudet.

Plikt til å si fra kan også følge av andre lover, forskrifter eller avtaler.
 

Publisert 17. sep. 2013 13:25 - Sist endret 27. mai 2016 09:33