English version of this page

Om UiO

Ledige stillingar

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris

Tal og fakta

UiO i tal, UiOs prisar, historie, nobelprisvinnarar

Sidegjeremål og eigarinteresser

Her finn du oversikt over sidegjeremål og eigarinteresser tilsette ved UiO.

Regelverk og retningsliner

Lover, forskrifter, reglement, retningsliner og avtaler som gjeld UiO.

Si fra

Si fra om kritikkverdige forhold, HMS-avvik, renhold, avfall etc.

Helse, miljø og sikkerhet

Arrangementer

30 jan.
11:00, Frederikke spiseri, Blindern
31 jan.
09:00, Akademisk skrivesenter, HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus
02 feb.
11:30, Historisk museum
04 feb.
08:30, Tøyen Hovedgård