STUD-ENT: Midler fra Forskningsrådet til studententreprenørskap

Studenter og nylig utdannede mastergradskandidater kan søke om inntil 1 million kroner gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til å jobbe med en kunnskapsbasert forretningsidé.

Hvem kan søke?

Prosjektteam med en prosjektleder som oppfyller ett av disse kravene kan søke:

  • Prosjektleder planlegger å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter at søknaden er sendt inn.
  • Ved søknadstidpunktet er det maks 12 måneder siden prosjektleder mottok vitnemål for mastergraden.

Prosjektet det søkes støtte til må være forankret i et relevant fagmiljø ved universitet eller høyskole. Søknaden må sendes inn av lærestedet på vegne av studentene.

Hva kan pengene brukes til?

I løpet av prosjektperioden på inntil 12 måneder skal det arbeides med realisering av forretningsideen. Midlene kan for eksempel brukes til å dekke kostnader knyttet til infrastruktur, materiell, utstyr, lønn og rådgivningstjenester

Hva gjør jeg?

Planlagt søknadsfrist for 2019 er 13. februar kl. 13.00.

Mer informasjon

Utlysningsteksten (forskningsradet.no)

Nyhetsbrev for direkte oppdateringer (forskningsradet.no)

UiOs Facebook-gruppe for STUD-ENT-søkere og andre interesserte

UiOs arbeidsgruppe for STUD-ENT

Publisert 24. aug. 2016 12:50 - Sist endret 7. nov. 2018 12:52