Søknader til STUD-ENT

Studenter og nylig utdannede mastergradskandidater kan søke om inntil 1 million kroner gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til å jobbe med en kunnskapsbasert forretningsidé.

Veiledningstilbud fra Insj UiO

Som student ved UiO kan du benytte deg av veiledningstilbudet til Insj UiO. Insj UiO er en studentorganisasjon som gir grunnleggende bistand til evaluering av forretningsidéer, samt rådgivning om utforming av søknader.

Du kan benytte Insj UiO gjennom hele året, men i forkant av hver søknadsfrist settes det opp egne veiledningsmøter med fokus på søknader til STUD-ENT.

Ta kontakt med Insj UiO så tidlig som mulig for å øke dine muligheter i søknadsprosessen

Hvem kan søke?

Prosjektteam med en prosjektleder som oppfyller ett av disse kravene kan søke:

  • Prosjektleder planlegger å levere inn mastergradsoppgaven senest 6 måneder etter at søknaden er sendt inn.
  • Ved søknadstidpunktet er det maks 12 måneder siden prosjektleder mottok vitnemål for mastergraden.

Les mer om ordningen på Forskningsrådets nettsider.

Kontakt (studenter)

Kontakt (ansatte)