Innovasjonshistorier - Side 2

Group picture of 40-50 people
Published Dec. 20, 2018 2:49 PM

The preparation for the new, major international postdoctoral programme – Scientia Fellows II – has started.  The EU grant provides 250 new person years at the faculty. 

Elever som sitter ved pulter i rekke, lærer som snakker med dem. Fotot
Publisert 3. des. 2018 12:41

Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.