Din rolle som eksamensvakt

Som eksamensvakt ved UiO, spiller du en sentral rolle i eksamensavviklingen.

Dine ansvarsområder vil blant annet være

 • Påse at kandidatene følger kandidatinstruksen (reglementet for eksamen)

 • Holde oppsyn med kandidatene

 • Være tilgjengelig ved spørsmål

 • Klargjøre og rydde salen før og etter eksamen

Generelt

For å kunne jobbe som eksamensvakt ved UiO må du delta på informasjonsmøte og kurs hvert semester. Opplæringen er obligatorisk å delta på hvert semester.

 • Det er i all hovedsak to innkallinger i semesteret, midttermin og hovedtermin. Det avholdes eksamen gjennom hele året, og vaktoppdrag utenom disse perioden vil derfor kunne tilkomme.

  • Midttermin avvikles som regel like før eller etter påske og i oktober

  • Hovedperioden avvikles som regel fra midten av april til slutten av juni og fra midten av november til slutten av desember

 • Når du har takket ja til et vaktoppdrag er dette bindende

 • All informasjon, innkallingsbrev og kontrakter blir sendt på epost. Det forventes derfor at du som eksamensvakt har kjennskap til bruk av ulike nettlesere, i tillegg til at du har en personlig epost.

Forventninger til deg som eksamensvakt ved UiO

Alle nye vakter ved UiO starter som eksamensvakt første semester. Det er mulig å rykke opp til overinspektør/assisterende overinspektør eller tilretteleggingsvakt etter at du har jobbet som eksamensvakt minimum ett semester. Som overinspektør eller assisterende overinspektør har du et overordnet ansvar for eksamensgjennomføringen. Som tilretteleggingsvakt jobber du på UiOs egen dedikerte tilretteleggingssal.

Under finner du en beskrivelse av hvilke egenskaper som forventes av deg ut i fra hvilken rolle du har.

Eksamensvakt:

 • Grunnleggende IT-kompetanse herunder kjennskap til bruk av epost og nettleser
 • Må ha personlig epost
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon- og fremstillingsevne på norsk
 • Må kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk
 • Høy grad av serviceinnstilling og fleksibilitet
 • Beholde roen i stressende situasjoner og være tålmodig
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet

Overinspektør / assisterende overinspektør

 • Må ha jobbet minimum ett semester
 • God muntlig kommunikasjon- og fremstillingsevne på engelsk
 • Være ryddig og systematisk
 • God evne til å følge opp rutiner og beskjeder gitt av stedansvarlige
 • God evne til å delegere arbeidsoppgaver til, og følge opp, eksamensvakter
 • God evne til å arbeide selvstendig innenfor gitte rutiner
 • Personlig egnethet

Tilretteleggingsvakt

 • Må ha jobbet minimum ett semester
 • Evne til å håndtere vanskelige eller uforutsette situasjoner
 • Være ryddig og systematisk
 • Personlig egnethet