English version of this page

Hvem kontakter du ved spørsmål om din stillingssøknad ved UiO?

Faglige spørsmål om den utlyste stillingen

Faglig kontaktperson oppgitt i stillingsannonsen

Registrering av din søknad i rekrutteringssystemet

Administrativ kontaktperson oppgitt i stillingsannonsen

Saksgangen i søknadsprosessen

Administrativ kontaktperson oppgitt i stillingsannonsen

PortableCV

Personverngaranti og sikkerhet ved bruk elektronisk rekrutteringssystem