English version of this page

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

 • Administrativ studieleder
  Avdeling: Institutt for spesialpedagogikk
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 8. august 2019
 • Advisor, research administration
  Avdeling: Farmasøytisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 11. august 2019
 • Arkeologisk feltarbeid 2019
  Avdeling: Kulturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. september 2019
 • Daglig leder, senioringeniør på Elektronikklaboratoriet
  Avdeling: Fysisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. august 2019
 • Forskningsrådgjevar
  Avdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 26. august 2019
 • Fullstack-utvikler
  Avdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
  Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. august 2019
 • Førstekonsulent
  Avdeling: Centre for Educational Measurement (CEMO)
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. august 2019
 • Jurist
  Avdeling: Avdeling for forskningsadministrasjon
  Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. juni 2019
 • Overingeniør tilknyttet GEco-gruppa
  Avdeling: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. juni 2019
 • Rådgiver/studieveileder
  Avdeling: Eksamensseksjonen
  Fakultet: Det juridiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 19. juni 2019
 • Seniorkonsulent / Rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.
  Avdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 20. juni 2019