English version of this page

Søknadsprosessen

Hvordan søke?

  • Klikk på Send søknad i stillingsutlysningen. Lenken tar deg til vårt elektroniske rekrutteringssystem.
  • På startsiden får du en kort veiledning om søknadsprosessen.

Vitenskapelige stillinger

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert i forhold til sin faglige kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Administrative og tekniske stillinger

Få et overblikk over prosessen fra du sender inn en søknad til den endelige avgjørelsen.

Spørsmål?