Tilsettingsprosessen for tekniske og administrative stillinger

Tilsettingsprosessen for tekniske og administrative stillinger tar som regel én til tre måneder etter utløp av søknadsfristen.

Intervju og innstilling

  • For hver utlyste stilling opprettes det et innstillingsråd. Innstillingsrådet består som regel av lederen og en fagperson for rekrutterende enhet og en fagforeningsrepresentant.
  • Når søknadsfristen har gått ut, går innstillingsrådet gjennom søknadene og velger ut og intervjuer aktuelle kandidater. Dersom innstillingsrådet ønsker det, kan det innkalles til andregangsintervju.
  • Etter intervjuene er gjennomført, utformer innstillingsrådet en skriftlig innstilling.

Tilsetting

  • Innstillingen behandles i et tilsettingsråd. Tilsettingsrådet for tekniske- og administrative stillinger er sammensatt av representanter for arbeidsgiver– og arbeidstakersiden, med arbeidsgiverrepresentanter i flertall. Tilsettingsrådet har faste møter én eller to ganger i måneden.
  • Etter at innstillingen er vedtatt i tilsettingsrådet, sendes det ut et tilbudsbrev til den som blir tilbudt stillingen.
  • Når stillingen er besatt, blir informasjon sendt ut til de øvrige søkerne.
Publisert 2. juni 2010 13:32 - Sist endret 2. mai 2017 14:31