English version of this page

UiO som arbeidsplass

Universitetet i Oslo har som mål at alle ansatte skal kunne realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. Vår personalpolitikk er derfor utformet i tett dialog med våre medarbeiderne.

Forskerutdanning

UiO tilbyr stipendiater og postdoktorer gode muligheter for kvalifisering i fremragende forskningsmiljø.

Likestilling

UiO arbeider aktivt for å rekruttere kvinner og legge til rette for kvinnelige ansatte.

Internasjonal rekruttering

UiO fokuserer spesielt på å legge til rette for internasjonal rekruttering.

UiO har mottatt utmerkelsen HR Excellence in Research (europa.eu) som en godkjenning av arbeidet med Charter & Code.