English version of this page

Spørsmål om nettsider

Nettredaktør ved UiO

Generelle nettsider (samarbeid med UiO, personpresentasjoner, om organisasjonen, forsiden til uio.no etc)

Nettsider om studier

Spørsmål om innhold på studie-nettsider (studieprogram, emner, eksamensinfo, permisjon og tilrettelegging etc.)

Nettsider om forskning

Spørsmål om innhold på forsknings-nettsider (forskningsaktuelt, forskerutdanning, EU-prosjekter, forskningsarrangementer etc)

Nettsider om IT-tjenester

Spørsmål om innhold på IT-nettsider (Passord, komme på nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og undervisning. etc)

Nettsider for ansatte

Spørsmål om innhold  på For-ansatte-sider (arbeidsstøtte, forskningsstøtte, ansettelsesforhold, kompetanse etc.)

Andre spørsmål?