English version of this page

Universitetets aula

Aulaen er det mest kjende bygget ved UiO. Det er universitetet sin festsal, konsertsal og ein stad for kunstoppleving.

Musikk

Universitetets aula er UiOs tradisjonsrike arrangements- og konsertsal. Ei rekke av dei beste orkestera, kora og andre musikkaktørar i landet held konsertar i Aulaen.

Edvard Munch

Dei 11 måleria i Universitetets aula er den einaste utsmykkinga av Edvard Munch som framleis er i sin opprinnelege samanheng. Hovudbileta er Solen, Alma Mater og Historien.

Universitetsplassen: Universitetets aula ligg i Domus media i Oslo sentrum. Både Aulaen og plassen utenfor blir ofte brukt til evenementer og store anledninger - akademiske og kulturelle, lokale og nasjonale. (© UiO/Francesco Saggio)

Besøke aulaen

Aulaen er open i forbindelse med arrangementer og konserter.

Det er vanlegvis mogleg å vitje aulaen éin laurdag i månaden. Aulaen vil igjen halde opent den første laurdagen i måneden så snart koronasituasjonen tillet det.

Aulaen er open for publikum i sommersesongen.