Alma Mater

Moder jord som gir vitenskapens melk.

Foto: Svein Andresen/Sidsel de Jong.

Munch slet med dette motivet, den rette komposisjonen og med å finne en inspirerende modell for den sittende kvinnen (en alternativ versjon fikk tittelen Forskerne).

Alma Mater uttrykker selve universitetet; her trekkes linjene tilbake til Universitetet i Bologna, som opprinnelig het Alma Mater Studiorum (grunnlagt i 1088). Barna i bildet utforsker verden, og slik beskrev Munch moren som gir næring til barna: “Alma Mater er fremdeles alma mater, men kan osså bety Moder jord – Det er symbol på de mer ydre grenser af videnskaben… Hun gir videnskabens melk”.

I ikonografien forener den nærende kvinnen det klassiske bildet av Caritas (nestekjærlighet) og den kristne Maria Lactans (ammende Madonna). Gjennom disse assosiasjonene er den lokale bondekvinnen (med klær i rødt, hvitt og blått, som i det norske flagget), gjort allmenngyldig og tidløs og plassert i et grønt landskap.

Sammen med Historien tvers over rommet, fremstilles akademia som en stor familie gjennom generasjonene.

Publisert 11. okt. 2018 12:07 - Sist endret 12. okt. 2018 09:29