Kjemi

Ildens og varmens verksted.

Foto: Svein Andresen/Sidsel de Jong.

 

Denne billedlige fremstillingen av kjemifaget smelter sammen laboratorievitenskapen og den esoteriske vitenskap. Munch skrev at “chemi – er de skjulte kræfter – ildens og varmens værksted”. En naken mann og kvinne lager protoplasmisk nytt liv ut av en glasskolbe, som Munch beskrev som “…et moment visende mot fremtiden”.

Publisert 11. okt. 2018 11:23 - Sist endret 12. okt. 2018 09:47