Utvalgte verk fra samlingen

Universitetets kunstsamling er synlig for dem som til daglig ferdes i auditorier, møterom og andre fellesarealer. Kunstverkene er miljøskapende, de gir opplevelser og refleksjon, og de markerer universitetets historie. Men først og fremst er de unike verk som fortjener å bli sett.

Publisert 4. mai 2010 11:01

Med selvbevisst pondus vender Gerhard von der Lippe Gran seg mot betrakteren.

Publisert 4. mai 2010 13:05

Dette maleriet er malt av Irma Salo Jæger i 2003.

Publisert 4. mai 2010 10:11

Professor i statsvitenskap og rektor fra 2002 til 2005.

Publisert 5. mai 2010 09:54

Professor i medisin og rektor fra 1919 til 1921.

Publisert 5. mai 2010 09:56

Professor i medisin og rektor fra 1977 til 1984.