Utvalgte verk fra samlingen

Universitetets kunstsamling er synlig for dem som til daglig ferdes i auditorier, møterom og andre fellesarealer. Kunstverkene er miljøskapende, de gir opplevelser og refleksjon, og de markerer universitetets historie. Men først og fremst er de unike verk som fortjener å bli sett.