Gerhard Munthe og Aulaen

Gerhard Munthe var den eldste av de 4 kunstnerne som deltok i konkurransen om utsmykning av Universitetets aula i 1910.

Da Gerhard Munthe konkurrerte med Eilif Peterssen, Emanuel Vigeland og Edvard Munch om aulautsmykningen, hadde han allerede markert seg som dekorativ romkunstner. De fleste oppdragene hadde  vært private, men i 1897 hadde han avsluttet ”Eventyrværelset” på Holmenkollen Turisthotell og arbeidet med å dekorere Håkonshallen var i gang.

I begynnelsen av 1890-årene utviklet Munthe en egen dekorativ stil der fargeflater og kontur var viktige elementer. Stilen var inspirert av norsk folkekunst, men med tydelige jugendtrekk. Denne dekorative flatestilen karakteriserer de fleste av Munthes romutsmykninger, også utkastet til Aulaens fondvegg. I utkastet har Munthe forsøkt å følge opp byggekomitéens ønske om at ”utsmykningen måtte være av dekorativ art, stemmende med salens arkitektur”. Munthes skikkelser er kledd i antikkinspirerte gevanter og vingene på kvinnelige åndsvesener danner et markert mønster i mellomgrunnen. Motivet er sentrert. På hver side sitter professorer og studenter i dypsindige samtaler, mens en kvinnelig genius nærmest velsigner en ung student i bildets sentrum. Bak og over det hele er kunnskapens tempel og flamme. 

Munthe skriver selv om innholdet: ”Det behøver ikke at deles af alle, men jeg vilde at nogle Gamle eller Unge skulde føle for den Betagethed og den stille Flamme som Inmatrikuleringsdagen lod mig føle og her gjengive.”

Av Ulla Uberg
Publisert 4. mai 2010 13:13 - Sist endret 19. mai 2011 13:32