I Fru Justitias tjeneste

Portrett av professor i rettsvitenskap Sjur Brækhus (1918-2009), grunnleggeren av Nordisk Institutt for sjørett.

Publisert i Uniforum nr. 2 2015

Foto: UiO / Terje Heiestad

Portrettet er malt av Gøsta Munsterhjelm (1912-2005) og ble gitt i gave til instituttet av Nordisk Skibsrederforening. Brækhus er plassert i en enkel stol med armlener. Bortsett fra god portrettlikhet, sier det lite om personens stilling og posisjon. Brækhus bærer ingen ordener selv om han var både kommandør av St. Olavs Orden og ridder av Nordstjärneordenen. Kunstneren har derimot vektlagt en innadvendt refleksjon. Det passer godt i et portrett av en skrivende mann som Brækhus med sin store produksjon av bøker og artikler. Slik er det mer et karakterportrett enn et representasjonsportrett.

Samtidig sier portrettet noe om kunstneren. Det viser en skolert kunstner med bevissthet rundt kunstneriske valg og virkemidler. Munsterhjelm var elev av Jean Heiberg (1884-1976) og Georg Jacobsen (1887-1976) på Statens Kunstakademi på slutten av 1930-tallet. Der sto teorier rundt komposisjon, farge, form og rom sentralt. Bildet skulle være sin egen virkelighet. Munsterhjelm har plassert Brækhus litt på skrå mot en livlig lys bakgrunn. Modellen har volum og rom rundt seg. Paletten er sober med det grønne slipset og den rødlige stolen som nødvendige kontraster til blått og gult. Det er et portrett uten store fakter, men velartikulert som Brækhus selv.

Av Ulla Uberg
Publisert 6. mars 2015 12:22 - Sist endret 13. mai 2015 10:24