Arild Underdal

Professor i statsvitenskap og rektor fra 2002 til 2005.

© E. Richardson 2010

Da Arild Underdal gikk av som rektor i 2005, ble det bestemt at tradisjonen med malte rektorportretter skulle fortsette. Oppdraget gikk til kunstneren Even Richardson (1961) som også har portrettert H.M. Kong Olav V, tidligere statsminister Kåre Willoch og tidligere generalsekretær i FN Boutros Boutros Ghali, alle offisielle oppdrag. Richardson er utdannet ved Statens Kunstakademi etter først å ha vært elev av Odd Nerdrum i 2 år.

I Richardsons portrett av Underdal er fargene underordnet figurasjonen. Modellen sitter i en klassisk positur mot en nøytral bakgrunn med boken oppslått slik lærde menn er blitt portrettert til ulike tider. Et mykt lys faller direkte på skikkelsen og gir atmosfære til rommet rundt. Kunstneren forteller at Underdal satt omtrent 15 timer modell for dette portrettet. Det var så full treff med modellsittingen at foto ikke var nødvendig. I det hele tatt benytter Richardson lite foto i arbeidet med et portrett – ”foto har svakheter blant annet med proporsjoner og farger”, som han sier. Han forteller videre at han arbeider direkte på lerretet med først å skissere modellen opp med kull. Deretter går han hurtig i gang med å male med olje. Det ferdige portrettet reflekterer en etterstrebet likhet med modellen mens fargene er tonet ned til valører av grått og rust.

Av Ulla Uberg
Publisert 4. mai 2010 10:11 - Sist endret 19. mai 2011 12:44