Axel Holst

Professor i medisin og rektor fra 1919 til 1921.

© K. Sinding-Larsen / BONO 2010

Universitetets portrettsamling er en kilde til kunnskap om vitenskapsmenn og – kvinner. Den gir også mulighet til å trekke fram kunstnere som er mer eller mindre glemt.

Den tredje i rekken av rektorer etter rektoratets opprettelse var medisineren Axel Holst (1860-1931). Portrettet av ham er malt av Kristofer Sinding–Larsen (1873-1948). Dateringen er usikker, men det ble innkjøpt i 1926.

Sinding-Larsen malte svært mange portretter, men noen fanger oppmerksomheten mer enn andre. Det gjelder portrettet av Holst. Figuren er plassert i ¾ profil. Det skaper rom for modellen der bakgrunnen er stengt med rekker av mørke bokrygger. Hendene leder oppmerksomheten mot ansiktet og gir posituren en ledig karakter. Høyre hånd holder en pipe. Dette understreker den avslappede stemningen i portrettet der det karakteristiske ansiktet er sentrum for vår oppmerksomhet.
Sinding-Larsen har gjengitt Holsts spesielle fysiognomi uten å vippe over i karikaturen. Hva funderer denne mannen på, med det underfundige smilet og skrå sideblikket? Vitaminforskeren beskrives som vittig og svært aktiv. Han var blant annet blant pådriverne for utbyggingen av Blindern. På et portrett Thoralf Lerdal tegnet av ham, har Holst selv skrevet: ”Det er igrunden svært morsomt at leve”. Den livsholdningen avspeiles også i universitetets portrett.

Av Ulla Uberg
Publisert 5. mai 2010 09:54 - Sist endret 19. mai 2011 12:43