Frede Castberg

Professor i rettsvitenskap og rektor fra 1952 til 1957.

Agnes Hiorth (1899-1984) var en av 1900-tallets mest benyttede portrettmalere. Hun malte kunstnere, vitenskapsmenn og -kvinner, venner og kongelige. Spesielt etter at hun i 1948 hadde levert portrettet av kong Haakon 7. til Oslo Rådhus, ble det mange offisielle portrettbestillinger. UiO har flere portretter malt av Agnes Hiorth, men bare en i rekken av rektorer er malt av henne. Portrettet av professor i rettsvitenskap Frede Castberg (1893-1977) er malt i 1958 og det har karakter av å være en offisiell bestilling.

Agnes Hiorth utviklet en helt personlig stil der farge og penselstrøk dominerte fremfor tegning uten at selve formen gikk tapt. I tillegg kom en interesse for mennesker som gjorde henne i stand til å hente fram modellens karakter. I så måte er ikke portrettet av Castberg spesielt representativt. Det har fått et slags ytre fokus siden brillene og sløyfen er så dominerende. Da portrettet ble malt, var Castberg en av landets ledende statsrettslærde; hans hovedverk var Norges statsforfatning som første gang kom ut i 1935. Han var blant pådriverne for å gjøre statsvitenskap til eget fag på universitetet og han ble ”rikskjendis” gjennom foredrag på radio og senere fjernsyn da det kom. Francis Bull omtaler ham som ”en rettsfilosof og folkerettslærd av fineste karat”. Hovedinntrykket i portrettet er en formell, distansert nøkternhet som gjør at det føyer seg inn i rekken av representative rektorportretter.

Av Ulla Uberg
Publisert 5. mai 2010 09:59 - Sist endret 19. mai 2011 12:42