Johannes Bratt Andenæs

Professor i rettsvitenskap og rektor fra 1970 til 1972.

© O. Nerdrum / BONO 2010

Flott og elegant henvender professor Andenæs seg til betrakteren, malt av Odd Nerdrum (1944). Johannes Bratt Andenæs (1912- 2003) regnes som den mest fremtredende jurist i norsk etterkrigstid. ”Jussens nestor” og ”jussens kraftkilde” er brukt for å karakterisere fagmennesket Andenæs. Portrettet er uten år, men malt i forbindelse med rektorperioden.

På den tiden var Nerdrums motivkrets preget av et sterkt sosialt engasjement. I mange malerier fremstilte han enkeltmennesket som offer for samfunnets krav eller system. Å portrettere den markante juristen med sitt dype samfunnsengasjement må ha vært inspirerende for ham.

Både i størrelse og kunstneriske valg skiller dette rektorportrettet seg ut. Rekvisitter fra et ytre miljø eller faglig profesjon er rensket bort. Personskildringen er det sentrale. Intellektuell styrke og lyttende oppmerksomhet preger ansiktet. I portrettet refererer Odd Nerdrum seg til barokkens virkemidler; et formspråk han hadde benyttet siden debuten i 1964. Lys og skygge modellerer ansikt og kropp og skaper rom rundt figuren. Lyset ”tenner” hansken, knappene og skjerfet; variasjon i en mørk billedflate oppstår – og illusjon av bevegelse. Skikkelsen kommer inn i lyset for snart å gå videre. Det passer for Johs. Andenæs som det aktive mennesket han var.

Av Ulla Uberg
Publisert 5. mai 2010 10:06 - Sist endret 19. mai 2011 12:40